Current Date Time :     Last Draw : 2014-11-28 03:00 AM     Next Draw : 2014-11-28 09:00 AM Time Left :
  Now Book Online - Kuber, New Ratan, Milan, Kalyan, Mumbai, Night Queen  
Sabhi Game ki Booking Phone pe liya jayega. Ph. +91-9860151547 e-mail : kubermatka@gmail.com     
01:23 PM Kuber Day 02:23 PM
3   1
4 72 3
0   8
05:15 PM Kuber Evening 07:00 PM
5   5
0 54 9
0   0
08:05 PM Kuber Night 10:00 PM
5   1
6 83 2
7   0
02:30 PM Sangam Day 04:30 PM
6   1
9 50 2
0   7
08:30 PM Sangam Night 10:30 PM
2   2
4 29 2
6   5
02:40 PM Milan Day 04:40 PM
6   1
7 34 5
0   8
08:31 PM Milan Night 10:31 PM
6   1
6 06 5
8   0
01:35 PM Bhootnath Day 03:35 PM
2   3
5 47 5
7   9
05:35 PM Bhootnath Night 08:30 PM
1   2
7 66 5
8   9
03:00 PM New Ratan Day 05:00 PM
6   1
9 59 2
0   6
09:00 AM Singapore 11:00 AM
2   1
5 21 4
5   6
09:00 PM New Ratan Night 11:45 PM
2   3
4 52 4
9   5
03:30 PM Kalyan 05:30 PM
5   1
8 38 1
0   6
01:00 AM Night Queen 03:00 AM
4   7
6 84 8
8   9
09:30 PM Mumbai 11:55 PM
4   7
4 85 9
0   9